Przyjaciele Misia i Margolci

Margolcia od samego rana kłóci się z Bzykiem o pierwszeństwo skorzystania z łazienki. Chwilę potem przerywa zabawę Misia i Żużu, dyktując swoje zasady. Podczas zaplanowanego meczu w piłkę koszykową, niespodziewanie decyduje o zamianie i upiera