Podwodne ABC

W podwodnym świecie życie przyjmuje wiele fascynujących form. Różne organizmy mają bardzo różne sposoby rozmnażania, np. ryby podobnie jak ludzie do rozmnażania potrzebują dwóch płci,
inne tak jak wiele bezkręgowców są obojnakami, czyli posiadają
cechy męskie i żeńskie. Program poświęcony jest zagadnieniom rozmnażania oraz literce „P”.