Podwodne ABC

Podwodny świat przypomina pełen napięcia film akcji, w którym nieustannie trwają pościgi, ataki i starcia. Spokój to pozory. Tu trwa ciągła walka o przetrwanie, w której biorą udział silniejsze i słabsze stworzenia. Niektó