Podwodne ABC

Mieszkańcy wód często dzielą wspólną przestrzeń i współpracują, nawzajem czerpiąc korzyści. Najczęściej obydwie strony zyskują na współpracy, ale bywa, że korzysta tylko jedna. Niektórym rybom w utrzymaniu higieny p