Podwodne ABC

Podwodny świat tętni życiem. Czasami trudno rozróżnić, co pod wodą jest zwierzęciem, co rośliną, co koralowcem, a co gąbką. Niektóre zwierzęta, aby lepiej się skryć, upodabniają się do glonów, inne prowadzą osiadły tryb życia i ł