Petersburski Music Show

Gościem specjalnym odcinka jest Angelika Korszyńska-Górny, która śpiewa po hebrajsku i węgiersku, a także w języku staro-cerkiewno-słowiańskim. W sekcji „Instrumentalni” opowiadamy o balafonie – tradycyjnym zachodnioaf