Pat i świat

Lola znajduje ptaka, który zderzył się z oknem. Jest to jeden z gołębi - wykorzystuje on sytuację i rozgaszcza się w domu. Dziewczynka szuka lekarstw, które pomogłyby ptaszkowi, a ten zmusza Pata, by mu usługiwał. Wkrótce pozosta