Pamiętnik Florki

Państwo Kretowie wyjeżdżają na wesele i Florka deklaruje, że zajmie się ich larwami. Najpierw bardzo ją cieszy posiadanie obowiązku. Z czasem jednak obowiązek powszednieje i staje się problemem. Do tego stopnia, że nie pilnowane larwy uciekają z pude