Pamiętnik Florki

Katastrofa! Ulubiony kubek Florki zostaje strącony na podłogę i rozpada się na drobne kawałki. Stłuczony kubek i konieczność zastąpienia go innym wywołują u Florki strach przed zmianą. Dlatego Florce herbata w nowym kubku nie smakuje. Dlatego robi si