Nela Mała Reporterka

Wraz z Nelą wyruszamy w podróż do Birmy i odwiedzamy mnichów buddyjskich. Poznajemy ich zwyczaje i tradycje oraz dowiadujemy się w jaki sposób dzieci wstępują do zakonu.