Nauka literek z Żużu

Żużu przez dłuższy czas zapuszczał wąsa, aby mógł w bardziej dystyngowany sposób zaprezentować dzisiejszą literkę. Jest nią Ą. Literka Ą jest bardzo podobna do litery A, ma na dole tylko mały haczyk. Ą występuje również w wyrazac