Myszkieterowie

Cezary kot zabrał perłę pani Gryzoniowej. Myszkieterowie zgadzają się jej poszukać pod jednym warunkiem: mieszkańcy zatoki zostaną na rok zwolnieni z obowiązku płacenia podatku.