Myszkieterowie

Roderyk kradnie błyskotki kocura Cezara i rzuca oskarżenie na szczura Joliego. Tymczasem Benek doznaje kontuzji podczas podniebnych akrobacji z Felkiem. Zadaniem Myszkieterów jest ukaranie Roderyka i ochrona rannego Benka przed Cezarem.