Myszkieterowie

Herman i Sherman utknęli w zalanym kanale. Myszkieterowie próbują ich ratować, ale woda podnosi się zbyt wysoko.