Myszkieterowie

Picador jest uwięziony w pokrywie włazu. Muszkieterowie ruszają na pomoc.