Myszkieterowie

Myszki zostają uwięzione w skrzynce z ziemniakami. Myszkieterowie ruszają na ratunek.