Myszkieterowie

Myszkieterowie usiłują przewieźć bagietkę przez port, aby ocalić coroczną ucztę lokalnych gryzoni.