Miś z okienka

Miś wyjawia panu Staszkowi tajemnicę związaną z przeznaczeniem zaoszczędzonych przez siebie pieniędzy – zamierza przekazać je na fundusz odbudowy Zamku Królewskiego.