Między nami bocianami

Jastrząb - Major Kirkor jest jawnie lekceważony. Chce pokazać, że jego obecność na podwórku jest niezbędna. Namawia więc kunę, aby dokonała kilku kradzieży w okolicy, pragnąc aby zwierzęta poprosiły go o ochronę...