Metalions

Sigma ma teraz wszystkie kamienie. Elon i Leonard dostają przestrogę, by nie walczyli z nim bezpośrednio. To bardzo niebezpieczne. Elon i Leonard nie zamierzają się jednak wycofywać, skoro zaszli tak daleko. Wspierają ich wszystkie metaliony.