Metalions

Pewnego dnia 10-letni chłopiec Elon O’Connor, szukając starych obrazów, odkrywa dziennik i tajemniczy zegarek pozostawiony przez swojego dziadka, genialnego naukowca. Kiedy Elon jest w niebezpieczeństwie zegarek wzywa na pomoc jednego ze starożytnych Wojowników Nieskończoności, który ratuje mu życie.