Masz wiadomość

W programie historia polskiego godła oraz ważne listopadowe rocznice: wybuchu powstania listopadowego oraz odzyskania niepodległości.