Masz wiadomość

W studiu testujemy nowy sport bubble football. Może wyniki są słabe, ale jest dużo śmiechu. Powiemy też o żonglerce kontaktowej, śpiewających bliźniaczkach z Żuromina, zmianie nazw niektórych zwierząt oraz o Ambasadorach Szkolnej Wynalazczości