Masz wiadomość

W tym wydaniu „Masz wiadomość” głównym tematem jest bezpieczeństwo na drogach. Właśnie trwa bowiem III Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ, który w tym roku jest poświęcony bezpieczeństwu dzieci. Wspól