Masz wiadomość

„Masz wiadomość” – informuje, inspiruje, zaciekawia. Każdy odcinek składa się z pięciu wymiennych segmentów tematycznych, inspirowanych zainteresowaniami i problemami dzieci w wieku szkolnym. Są to np.: serwis aktualnościowy,