Margolcia i Miś zapraszają dziś

Miś udaje wilka morskiego. Tłumaczy Margolci, że nie chodzi o wodne zwierzątko, tylko o dzielnych marynarzy pływających po morzach i oceanach. Miś i Margolcia śpiewają piosenkę morskich wilków.