Margolcia i Miś zapraszają dziś

W tym spotkaniu sympatyczne kukiełki rozmawiają i śpiewają o... lepieniu z plasteliny. Miś próbuje ulepić coś z modeliny. Skutki są jednak opłakane – polepione futerkowe łapki, modelina na nosku... Margolcia prosi o lekcję lepienia mistr