Margolcia i Miś zapraszają dziś

Mogą być przeciwsłoneczne, do pływania i korekcyjne. Okulary. To o nich Margolcia i Miś będą mówić w tym spotkaniu z dziećmi. Ale nie tylko… Okulary to przecież słowo na literkę „o”. A słów zaczynających się na „o” jest co niemiara! Tak dużo, jak duży jest apetyt literki „o”. O jakim apetycie mowa? Przekonajcie się oglądając ten program!