Mali światowcy

Rozmawiamy o różnych religiach i związanych z nimi obrzędami, tradycjami i obyczajami. Gośćmi dzieci są: Anna Olej - Kobus i Krzysztof Kobus małżeństwo podróżników, dziennikarzy i fotografów. Mali światowcy i ich rodzice opowiadają także o najważniejszych obrzędach w różnych religiach od chrztu po ślub. Zastanawiają się, jaki mają one wpływ na kształtowanie osobowości i charakteru człowieka.