Mali światowcy

W pierwszym wydaniu III serii „Małych światowców” dzieci z różnych stron świata: z Afryki, Azji i z Europy opowiedzą o swoich najwspanialszych wakacjach. Czy zawsze za takie uważa się te, które wiążą się z dalekimi po