Mała szkoła Helenki

Helenka tworzy tor przeszkód. Ma nadzieję, że będzie to świetna zabawa dla uczniów. Szybko staje się oczywiste, że Lenny i Klara mają fizyczną przewagę nad kolegami z klasy. Inni uważają to za niezwykle frustrujące i poddają się. Helen