Mała szkoła Helenki

Helenka rzuciła swoim uczniom wyzwanie: prowadzenie śledztwa! Nasi detektywi-zabawki wyruszają na poszukiwanie wskazówek, które Helen rozrzuciła po szkole.