Maks i Ruby

Ruby upomina brata, żeby był grzeczny, bo inaczej nie dostanie prezentu.