Luke, podróżnik w czasie

Luke i Jean zostają wrobieni i znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.