Lisek i Trusia

Gutek ogląda gwiazdy. Chce wziąć udział w konkursie rysunkowym czasopisma dla sów. W wyniku nieporozumienia rezygnuje z udziału. Trusia i Lisek wysyłają jednak jego pracę w tajemnicy. Niestety Lisek ma trudności z zachowaniem sekretu dla siebie...