Licz na Wiktora

Wiktor miał niesamowitych 7 dni. Przez cały tydzień szukał jakichś szczęśliwych rzeczy – nie takich uśmiechniętych, tylko takich, które przynoszą szczęście. A wszystko zaczęło się od cyfry „7”…