Licz na Wiktora

Dzisiaj poznamy ułamki czyli porozmawiamy o liczbach, które są cząstką jakiejś całości.