Licz na Wiktora

Dzisiaj rozmawiamy o jednostkach masy. Dowiemy się, że ciężar można określić w gramach, dekagramach, kilogramach czy tonach.