Licz na Wiktora

W dzisiejszym odcinku poznamy koło i okrąg. Czym się od siebie różnią i do czego służy cyrkiel?