Licz na Wiktora

Wiktor wyrusza z Eugeniuszem na wyprawę. Eugeniusz postanowił pokazać Wiewiórowi, jak się łowi ryby. Ich wycieczce towarzyszy cyfra 4. Żeby mieć szansę na złapanie choć jednej małej rybki, Wiktor musiał wstać o czwartej rano. To było ciężkie z