Licz na Wiktora

W tym odcinku Wiktor zapozna nas z figurą geometryczną jaką jest kwadrat. Ma on cztery boki równe i cztery kąty. Każdy z kątów ma dziewięćdziesiąt stopni. Kwadrat kryje w sobie wiele tajemnic, które Wiktor nam ujawni.