Licz na Wiktora

Wiktor musiał coś zdobyć. Kiedy był u Talentuli, poprosił ją o ekierkę. Z jej pomocą można narysować wiele figur geometrycznych, a ona sama jest w kształcie trójkąta. Ta figura składa się z trzech połączonych ze sobą odcinków. Jakie mam