Licz na Wiktora

Poznajemy cyfrę 3. Jak ona wygląda? Trójka ma także wielką moc. Z czego ona wynika? Wiewiór Wiktor wyjaśnia wszystko.