Licz na Wiktora

Do czego służy znak nawiasu i jakie ma znaczenie przy kolejności wykonywania działań matematycznych?