Licz na Wiktora

W tym spotkaniu dowiadujemy się, czym jest kolejność wykonywania działań i które działania wykonujemy w najpierw, a które potem.