Licz na Wiktora

Wiktor od rana ćwiczy! Serie treningowe dzieli na mniejszą liczbę ruchów. Najpierw robi dwa przysiady, a po przerwie kolejne dwa. Do tego służy mu działanie matematyczne! Czy wiecie już jakie? Oczywiście dzielenie!