Licz na Wiktora

Wiktor od rana intensywnie ćwiczy. Zrobił już 20 przysiadów, 20 pompek i obiegł 20 razy ogród. Po wysiłku zrobił sobie kąpiel. Był tak brudny, że musiał wyszorować się aż 20 razy! Do 20 łatwo policzyć właśnie w wannie – wystarczy spojrzeć na swoje palce u rąk i u stóp. Suma wszystkich palców to właśnie 20!