Licz na Wiktora

W tym spotkaniu Wiktor stanął przed poważnym zadaniem odnalezienia 16. tomu Tyci Encyklopedii Sportu. Nasz „liczbowy przyjaciel” zauważył przy tej okazji coś ciekawego... Okazuje się, że ważne dokumenty i oficjalne księgi nie zawsze są nu