Leo da Vinci

Leo przeprowadza kolejne eksperymenty, a dla ducha wynalazczości nawet niekorzystne warunki i zła pogoda nie mają znaczenia. Jego najnowsze odkrycie może zrewolucjonizować transport rzeczny. Plany pokrzyżować mogą tylko konspiratorzy, ale na straży c