Jonasz i jego paczka

Oliwia wstydzi się swojej wady pożycza od dzieci rzeczy i nie oddaje. Jonasz pomaga jej zwrócić pożyczone przedmioty.